Hälsosam livsstil – här hittar du de bästa tipsen!

Hur skapar du en hälsosam och hållbar livsstil?

I en pågående klimatkris har var och en ett ansvar att hushålla med resurser på rätt sätt och skapa förutsättningar för en bra framtid. Du kan förändra delar av din livsstil över en natt, medan andra bitar kräver längre tid. God hälsa går hand i hand med en hållbar livsstil.

Här får du tips på hur du både kortsiktigt och långsiktigt förändrar din klimatinställning samt hur du med enkla medel kan skapa en mer hållbar livsstil som också får dig att må bättre.

Hållbart hushåll och solceller

Kortsiktigt kan du ganska enkelt förändra din livsstil och skapa utrymme för en mer hållbar vardag. Solceller är ett långsiktigt och samtidigt konkret lösning för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid och ett förbättrat mående.

Slit och släng

Om det är något som inte hör hemma 2023 är det slit- och slängkulturen. Det vill säga konceptet där allt går ut på att köpa nytt och slänga saker som fortfarande är i gångbart bruk. Mobilbranschen är ett exempel på slit- och slängtrenden, men här börjar det hända saker. Mobiltillverkarna tar ett större ansvar idag än tidigare och mer hållbara riktlinjer är på frammarsch. Du har ett ansvar här, vilket handlar om att inte slösa på naturens resurser i onödan. Begagnade inköp är ett bra val. Dessutom bör du se till att sälja eller ge bort saker du inte använder.