Hälsosam livsstil – här hittar du de bästa tipsen!

Vad menas med livsstil?

Att prata om livsstil är ganska spännande och intressant och inte alls ett så tungt ämne som många tror. Livsstil betyder hur vi lever vårt liv. Det finns mängder av olika sätt att leva sitt liv på, och de baseras på de val vi gör. Om jag gör ett visst val på samma sätt upprepade gånger så påverkas mitt liv av detta. Jag kanske väljer att sitta framför datorn istället för att gå ut och motionera, det finns flera exempel på val som påverkar hur vi lever – det vill säga vår livsstil. Du bestämmer själv över din livsstil och om du vill ändra på den. Ju mindre du motionerar desto mer riskerar du att bli sjuk, eller må sämre.

Livsstilens historia

Själva ordet ”livsstil” är nästan 100 år gammalt. Det uppkom när psykologen Alfred Adler började prata om det år 1929. Men det tog ytterligare ett trettiotal år innan det anammades bland folket i stort.

För länge sedan var vissa livsstilar mer religiöst inriktade än andra, det fanns eremitisk livsstil och det fanns ett klosterväsende. Vid klostren fanns en kristen livsstil. Regelverket i klosterlivet blev ett kännetecken för livsstilen som växte fram alltmer under medeltiden, kläderna blev också en symbol för en sådan livsstil.

Attityder och kultur

Livsstil grundar sig i våra attityder och hur vi värderar och refererar i vår omvärld. Livsstil är också en social identitet, den visar vem du är och bjuder in andra människor med liknande beteenden som känner sig bekväma tillsammans med dig. Om du vill komma ur ett visst beteende hjälper det att umgås med människor som har det beteende som du vill ha.

Livsstilar hänger i högsta grad ihop med din attityd och vilken image och personlig identitet du vill förmedla till omvärlden. Tatueringar, smink eller piercing är exempel på saker som förstärker en livsstilsimage och grupptillhörighet. Det kan också handla om musik, kultur eller att man exempelvis håller hårt på vissa traditioner som är viktiga i ens liv. Förr i tiden då det var mycket större skillnad och tydligare vilken samhällsklass man tillhörde var detta en slags livsstilsidentitet – numera är identitet oftast en horisontell faktor där människor istället samlas runt något de vill identifiera sig med eller ett intresse de här. Samhället är mer fragmenterat.

På vissa håll påverkar religionen livsstilen. Ibland kan det vara svårt att förena en modern livsstil med exempelvis den islamiska livsstilen som grundar sig i Koranen. Detta handlar om filosofi och inte om materiella värden.

Hållbar livsstil

Vad menas med en hållbar livsstil? Hållbarhet är ett begrepp för miljövänlighet, hälsa och en sund framtid inom många områden. Hälsa, att må bra och att ta ett gemensamt ansvar för vår omgivning som vi lever i har blivit viktigt. Människors personliga val och hur man beter sig har blivit betydelsefullt – att känna sig delaktig och solidarisk med sin omgivning har blivit något som alla behöver tänka på. FN startade ett ramprogram för flera år sedan med inriktning mot hållbar konsumtion, i detta ingår ett delprogram för hållbara livsstilar. Ibland kan detta vara så enkelt som att sopsortera, men fler faktorer spelar in.