Hälsosam livsstil – här hittar du de bästa tipsen!

Mindset och livsstil

Hur vi lever är ytterst mentalt. Det beror också på vilka värderingar vi har omgivits av när vi växte upp. Men oavsett om du är materiellt lyckligt lottad eller inte, så kan du fortfarande göra vissa val som tar dig i en speciell riktning.

Hjärnhälsa

Man kan kalla det för ”hjärnhälsa”, inte direkt fysiskt men däremot mentalt, hur man tänker, hur öppen man är och hur man gör val och fattar beslut. Det handlar också om värderingar och hur jag ser mig själv. Kan mentala aktiviteter skapa hjärnhälsa? Exempelvis att skriva, läsa eller lösa saker? Om du kombinerar detta med en god kosthållning har du möjlighet att tänka klarare. Det har också visat sig bland yngre personer, att de som tränar mest har de klaraste hjärnorna. Därmed inte sagt att man använder denna kapacitet.

Tankar skapar attraktionskraft

Oavsett i vilken riktning vi vill gå i livet, eller vilka mål vi vill nå så finns det en gemensam nämnare – vår hjärnhälsa och vår tankekraft. Vi väljer i vilken riktning vi vill fokusera tanken. Det vi tänker på och hur vi vill uppnå detta kommer inifrån vår egen tankekraft. Detta speglar också vår livsstil och hur vi ser på vår tillvaro, men det viktigaste är nog hur vi attraherar vår omgivning.

Tankar är energi och de tankar du utstrålar plockas upp av omgivningen. De människor som känner att de har gemensamma nämnare med din riktning och ditt tankesätt dras automatiskt till dig. Om du då har en riktning som är mindre hälsosam kommer den att förstärkas när du attraherar andra människor med samma typ av tankegångar. Det blir en kraftfull energi när flera med samma riktning gör gemensam sak. Livsstilen och attityderna förstärks, och att bryta sig ur detta mönster för att skapa sig en ny livsstil är ett tufft jobb.

Kan man byta livsstil?

Ja, det kan man. Allting som är mentalt relaterat är förstås svårare, och speciellt om det är kopplat till din identitet och grupptillhörighet – men det går absolut att ändra på sin livsstil. Det första du behöver göra är att söka upp människor som inte sitter fast i den livsstil du vill lämna. Ensam är inte alltid stark – man behöver oftast andra runt omkring sig som stödjer din nya livsstil. Du behöver förändra de val du gör, om du förändra dina tankar och dina val kommer också din livsstil att förändras – och det gäller att vara disciplinerad i att göra detta.