Hälsosam livsstil – här hittar du de bästa tipsen!

Vad är en hållbar livsstil?

Den hållbara livsstilen betyder att det finns en balans mellan ekonomi, ekologi samt etik för att dagens behov ska tillfredsställas och hänsyn ska tas till behoven hos de generationer som kommer, det vill säga dessa ska inte äventyras. Detta krävs för att skapa en hållbar framtidsutveckling.

Hållbara val

En hållbar livsstil handlar slutligen om den egna hälsan och hur vi relaterar till omgivningen och lever i den, samt hur vi är delaktiga i att tänka på framtiden. Att tänka hållbart är betydande och talar om hur du värderar både ditt samhälle och dig själv. Att motionera och äta hållbart är aktiva val. Att aktivt välja hur vi konsumerar är avgörande, det vill säga att köpa ekologiskt när vi står vid hyllan i butiken har stor betydelse. Ekologiska produkter kan ibland kosta något mer, men den klyftan minskar alltmer ju fler som väljer att köpa dessa produkter.

Exempelvis kan du välja fisk som fångats på hållbara vis, det finns miljömärkt fisk i butikerna. Du kan också välja frukt och grönsaker som tål lagring, det gör grövre grönsaker. Välja de mer känsliga grönsakerna utifrån säsong. Godis, snacks och läsk är något som man bör minska på om man vill ha en sund och hållbar livsstil – de bidrar heller inte med näring.